معصومه احمدی

عضویت کلاس بدنسازی (فقط آنلاین)

در این زمینه پیشنهاد ما معصومه احمدی است:
🔸 کارشناس رشته تربیت بدنی
🔸 دارای مدرک کاربر ماساژ از سازمان فنی وحرفه ای و مدرک بین المللی تای ماساژ فشاری و روغنی از کشور تایلند،دارای 3 سال سابقه
🔸 مخصوص بانوان

زمانبندی خانم معصومه احمدی

ساعت8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-2121-22
شنبهآزاد-آزادآزادآزاد-آزاد-آزاد----آزاد
یکشنبهآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزاد------آزاد
دوشنبهآزاد-آزادآزادآزاد-آزاد-آزاد----آزاد
سه شنبهآزادآزادآزادآزادآزاد-آزاد-آزاد----آزاد
چهارشنبهآزاد-آزادآزادآزاد-آزاد------آزاد
پنجشنبهآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزاد------آزاد
جمعهآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزادآزاد

نمایش یک نتیجه

Shopping Cart