معصومه احمدی

در این زمینه پیشنهاد ما معصومه احمدی است:
🔸 کارشناس رشته تربیت بدنی
🔸 دارای مدرک کاربر ماساژ از سازمان فنی وحرفه ای و مدرک بین المللی تای ماساژ فشاری و روغنی از کشور تایلند،دارای 3 سال سابقه
🔸 مخصوص بانوان

مشاهده همه 2 نتیجه

Shopping Cart