سید احمد حسینی

در این زمینه پیشنهاد ما سید احمد حسینی است :
🔸 کارشناس علوم فیزیولوژی ورزش، مشاور تغذیه ورزشی
🔸 مربی بدنسازی و آمادگی جسمانی دارای 5 سال سابقه
🔸 فیزیولوژی یکی از مهمترین شاخه‌های زیست‌شناسی(بیولوژی) است که برای درک عمیق اعمال حیاتی موجود زنده، خواص و روابط بین اعمال آنها و تغییراتشان د‌ر محیط‌های مختلف یا در شرایط گوناگون را مورد بررسی قرار می دهد. در فیزیولوژی ورزشی، کارشناس این رشته تاثیر فعالیت های منظم (ورزش) و نامنظم را بر اندام و دستگاه های بدن مورد بررسی قرار داده تا با توجه به تاثیراتی که این فعالیت ها بر بدن دارند، فعالیت مناسب و روش صحیح و مقدار اندازه آن را برای اشخاص تعیین نمایند یا میزان استرس و عوارض ناشی از فعالیت های قبلی یا فعلی را کنترل نمایند. دراین رابطه کارشناس این رشته کسی است که آگاهی های لازم و به روز را دارا باشد تا فعالیت متناسب با هر شخص را با توجه به شیوه زندگی اش طراحی کرده و در اختیار وی گذاشته و به تصحیح آن بپردازد.

مشاهده همه 3 نتیجه

Shopping Cart