tennis-point-blog-min

نحوه امتیازگیری در تنیس

هر بازی تنیس شامل حداقل 3 و حداکثر 5 ست می باشد که هر بازیکن یا تیمی که زودتر 6 گیم را ببرد به شرط آنکه دو گیم از حریفش جلوتر باشد برنده یک ست می شود. برای بردن یک گیم نیاز به 4 امتیاز است و شمارش امتیازات هر گیم به صورت 15-30-40-game می …

نحوه امتیازگیری در تنیس ادامۀ مطلب »