نحوه امتیازگیری در تنیس

tennis-point-blog-min

هر بازی تنیس شامل حداقل 3 و حداکثر 5 ست می باشد که هر بازیکن یا تیمی که زودتر 6 گیم را ببرد به شرط آنکه دو گیم از حریفش جلوتر باشد برنده یک ست می شود. برای بردن یک گیم نیاز به 4 امتیاز است و شمارش امتیازات هر گیم به صورت 15-30-40-game می باشد. هر بازیکنی که زودتر این 4 امتیاز را بگیرد برنده آن گیم است.
Deuce: امتیاز برابر 40 به 40 دریک گیم را Deuce می گویند که برای برد این گیم هر بازیکن یا تیم نیازمند حداقل 2 امتیاز دیگر نسبت به حریفش می باشد.
Tie Break: یک بازیکن یا یک تیم برای بردن یک ست نیاز به برد 6 گیم دارد. اگر نتیجه بازی یک ست 5-5 شود یک بازیکن برای برد آن ست باید 2 گیم بعدی را ببرد. اما اگر نتیجه یک ست 6-6 شود بازی به Tie Break کشیده می شود که در این صورت برد در آن با اختلاف حداقل 2 امتیاز با حریف ممکن است. Tie Break عادی 7 امتیاز و Super Tie Break نیز 10 امتیازی می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Shopping Cart