آمادگی جسمانی و بدنسازی به چه معناست!

what-is-lifting

درواقع از مهمترين بخش‌هاي تمريني در هر رشته ورزشي، آمادگي‌جسماني و بدنسازی است كه اساس دستيابي به اجرای مهارت‌هاي ورزشي است و هدف از آن افزايش توانایی های عملي ورزشكاران مي‌باشد. آمادگي‌جسماني و بدنسازی اولين مرحله پيشرفت ورزشكار است و موفقيت‌هاي بعدي وی، با تکیه به آن به دست می آید.هرچه زمان بيشتري به آمادگي‌جسماني عمومي یا بدنسازی در برنامه تمرينات اختصاص يابد اجرای مهارت‌هاي ورزشي بهتر خواهد بود.
آمادگي‌جسماني يعني قابليت انجام فعاليت‌هاي بدني بدون ايجاد خستگي در دراز مدت و طی فعالیت های عادی روزمره، چراكه به فرد كمك مي‌كند تا در فعاليت‌هاي روزمره خود نیز توان لازم را داشته باشد. بدنسازی نیز به معنای پرورش اندام ها و عضلات بدن برای حفظ قابلیت آمادگی جسمانی است.
هدف از آمادگی جسمانی و بدنسازی علاوه بر ایجاد و حفظ سلامتی، تناسب و تعادل بدن، تقویت عضلات و اندام ها برای پیشرفت در مهارت های مشخص در هر رشته ورزشی است. بنابراین هر کسی با هر هدفی که از انجام ورزش داشته باشد با این دو رشته ورزشی به عنوان مقدمات و پیش زمینه سرو کار دارد ضمن آنکه اجرای خود آنها نیز به تنهایی برای سلامتی و تناسب اندام کافی می باشد.

فاكتورهاي آمادگي‌جسماني و بدنسازی
فاكتورهاي آمادگي‌جسماني شامل استقامت، قدرت، انعطاف‌پذيري، تركيب بدني، سرعت، چابكي، هماهنگي، توان، تعادل، دقت و تمركز مي‌باشد كه در آمادگي‌جسماني عمومي بيشتر به فاكتورهاي استقامت، قدرت، انعطاف‌پذيري و تركيب بدني توجه مي‌شود. از بعد همگاني نيز فردي كه داراي آمادگي‌جسماني بالاتري است در مقابل بيماري‌ها، اتفاقات غيرمنتظره، زمان‌هايي كه نياز به واكنش سريع دارد و … آماده‌‌تر مي‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Shopping Cart