قوانین

لطفا قبل از خرید قوانین زیر را بدقت بخوانید

۱.انتخاب پکیج های تمرینی، تغذیه ای و یا تمرینی-تغذیه ای به صورت آنلاین یا حضوری، تنها از طریق سایت naturalfitteam و مطابق مقررات آن صورت گرفته و شهریه هر پکیج به صورت یک جا دریافت می شود.


۲. به محض قطعی شدن ثبت نام امکان تغییر پکیج انتخابی و استرداد شهریه وجود ندارد لذا در انتخاب خود دقت فرمایید.


۳. رعایت ادب و اخلاق در روابط انسانی نشان دهنده شخصیت افراد است به همین منظور شایسته است ورزشکاران محترم رعایت اصول رفتاری و اخلاقی داشته باشند. در صورت عدم رعایت شان روابط خود با مربی برخوردهای مقتضی صورت خواهد گرفت.


۴. حضور در جلسات تمرینی حضوری و آنلاین الزامی است مگر با هماهنگی قبلی و جلب رضایت مربی. در غیر اینصورت، عدم حضور ب معنای تشکیل جلسه و کسر شهریه آن می باشد و امکان برگزاری جلسه جبرانی وجود ندارد.


۵. جلسات تمرینی آنلاین و حضوری راس ساعت معین برگزار می گردد. و تاخیر در حضور به معنای کسر مدت زمان تاخیری از زمان همان جلسه می باشد مگر در صورت هماهنگی و جلب رضایت مربی .


۶. مطابق با قوانین گروه Naturalfitteam مربیان فقط برای ورزشکارانی که در حال آماده سازی در رشته های حرفه ای-قهرمانی می باشند حق تجویز مکمل ورزشی دارند.


۷. بیماری های خاص و یا حساسیت یا مصرف داروهای خاص، باید در جلسه اول تمرینی و یا  گرفتن برنامه غذایی توسط مشتریان تذکر داده شود. 

Shopping Cart